priprava stenepriprava stene

Navodila za namestitev fasadnih plošč.

Predstavljena so podrobna navodila za samostojno namestitev sidinga.
Priročnik je univerzalen.

Sodobni materiali za fasade

Prva faza – izračun potrebne količine materiala

izračun materialaizračun materiala

Nosilna konstrukcija - okvir je lahko izdelan iz lesenih letev ali kovinskih profilov. Okvir iz kovinskih profilov je bolj trpežen, poleg tega ga je lažje pritrditi na neenakomerno in neravno podlago.


Izračun potrebne količino materiala ob upoštevanju vseh vrst strukturnih značilnosti:


Namestitev profilov se izvaja v razmakih 30 do 60 cm, odvisno od obremenitve z vetrom. Pri večjih obremenitvah mora razdalja biti manjša. Za oba tipa nosilnega okvirja velja enako pravilo. Za pritrditev okvirja iz kovinskih profilov se lahko uporabijo izravnalni nosilci, ki omogočajo poravnanje okvirja s površino stene.

nastavitev lesenega okviranastavitev lesenega okvira
nastavitev nosilnega okviranastavitev nosilnega okvira
namestitev okviranamestitev okvira
dodatni elementi za fasadne oblogedodatni elementi za fasadne obloge

Leseni okvir

 

Leseni okvir je cenejši. Pri izbiri te možnosti bodite pozorni na stanje lesa. Za izdelavo okvirja NE uporabljajte letev, ki so:

•poškodovane;

•deformirane;

•imajo modrikaste lise, sledi gnitja ipd.

Lesene letve pred uporabo impregnirajte in zaščitite pred plesnijo, žuželkami in trohnenjem. V primeru, da je zunanja stena objekta lesena morate s temi sredstvi zaščititi tudi zunanjo steno objekta.

Druga faza – priprava stene

 

Okvir je najlažje pritrditi na kvalitetno in ravno površino stene, zato najprej s stene odstranite vse neravnine in vse kar lahko vpliva na trdnost stene npr. stari omet, ploščice, pritrjene lesene elemente, vdolbine in podobno.

Tretja faza – namestitev okvirja

 

Fasadne obloge je najbolje namestiti vodoravno. V tem primeru naj bodo profili okvirja pritrjeni navpično.


Za pritrditev letev na lesene stene lahko uporabite žeblje ali vijake. Na hišo izdelano iz betonskih blokov ali opeke, okvir pritrdite z zidnimi vijaki v prehodno pripravljene izvrtine.
Vsi elementi okvirja naj bodo natančno poravnani.

Pomembno!


V kolikor nameravate zunanje stene tudi izolirati, je priporočljivo konstrukcijo za fasadne obloge montirati šele po zaključku vseh izolacijskih del. V tem primeru bosta nameščena dva okvirja: za izolacijo in okvir za fasadne obloge. Izolacijo seveda lahko namestite tudi po namestitvi okvirja za fasadne obloge, vendar je to nepraktično in zahtevno opravilo.

fasadne obloge mittenfasadne obloge mittenfasadne obloge mitten

Ostali fasadni elementi

Namestitev profila za začetno vrsto

 

Nosilni okvir mora biti popolnoma pritrjen, saj je kakovost celotne fasade odvisna od pravilne namestitve.

Začetni profili, na katere se namesti končna obloga, morajo biti nameščeni natančno vodoravno.


Prvi korak:  Določimo najnižjo točko na okvirju in 50mm nad njo naredimo oznako.

 

Drugi korak: Na vseh stenah okoli objekta označimo to točko in pritrdimo vijake.

 

Tretji korak: Med vogalnimi vijaki napnemo vrv.

 

Četrti korak: Na nosilnem okvirju označimo mesto kamor bomo namestili vogalni profil.

Vzamemo vogalni profil in ga položimo na vogal. S svinčnikom si na okvir označimo pritrdilne reže profila.

 

Peti korak: Za namestitev začetnega profila sledimo liniji vrvi, vrv označuje zgornjo linijo profila. Naredimo 6 mm vodoravni razmik od roba vogalnega profila in pritrdimo začetni vodoravni profil na nosilni okvir.


Pomembno! Zaradi temperaturnih raztezanj pustite med posameznimi vodoravnimi profili režo 12 mm.

Med profilom in vijakom mora ostati vrzel 1mm, zato vijaka ne pritrdite povsem (tehnološki odmik zaradi temperaturnih sprememb).

nastavitev vogalnih profilovnastavitev vogalnih profilov
nastavitev začetnih profilovnastavitev začetnih profilov
nastavitev začetnih in vogalnih profilovnastavitev začetnih in vogalnih profilov

Opcija: 6 mm odmiku med vogalnim profilom in vodoravnim začetnim profilom se lahko tudi izognemo, ampak moramo v tem primeru od vogalnega profila odrezati del z namestitvenimi režami. Tako se pri temperaturnih spremembah ta del ne bo naslanjal na začetni vodoravni profil.

Pomembno! Začetne profile je treba namestiti natančno vodoravno! Vsa odstopanja popravite!

Odstopanja od vodoravne linije bodo namreč povzročila nagib oblog in naknadno popravljanje je zelo težavno.

Namestitev zunanjih vogalnih profilovNamestitev zunanjih vogalnih profilov

Namestitev zunanjih vogalnih profilov

 

Prvi korak: Označite lego vogalnega profila. Ugotoviti morate robove kotnega profila.

Drugi korak: Postavite vogalni profil na vogal. Pri tem mora na vrhu ostati 3 mm odmika od stropa/napušča. Pritrdite profil z vijaki.

Spodnji rob vogalnega profila mora segati 6 mm čez spodnji rob vodoravnega profila.

Tretji korak: Preverite navpično namestitev. Ne priporočamo, da se vogalni elementi pritrjujejo zelo pogosto.

Podaljšanje kotnega profila. Če objekt presega višino 300 cm, moramo profil podaljšati z drugim profilom.
Od zgornjega profila odrežite del z namestitvenimi režami.
Profili naj se prekrivajo v dolžini 25 mm. Pri pritrditvi profilov pazite tudi na razmik med obema profiloma, ki naj bo 9 mm (raztezanje profilov).

Podaljšanje kotnega profilaPodaljšanje kotnega profila

Zelo pomembno! Profili morajo biti zaradi končnega izgleda fasade na vseh straneh objekta pritrjeni vodoravno na istem nivoju!

V kolikor ima objekt t. i. štrlečo strukturo npr. cokel ali izbokline, se mora profil skrajšati, in sicer tako da med profilom in osnovo ostane razmik 6 mm.

Nasvet: Namesto vogalnega profila lahko uporabite tudi dva J-elementa. Pomanjkljivost te rešitve v primerjavi z vogalnim profilom je, da je ta izvedba debelejša. Izvedba z vogalnim profilom je tanjša.

nastavitev j-profilanastavitev j-profila
namestitev kotnih profilovnamestitev kotnih profilov

Namestitev kotnih profilov

 

Vrstni red namestitve teh profilov se ne razlikuje bistveno od postopka namestitve vogalnih profilov - med profilom in stropom/napuščem mora ostati odmik 3mm, spodnji del profila pa mora biti 6 mm pod nivojem vodoravnega profila.


Če cokel ali drug element na steni ni v isti ravnini  t. i. štrleča struktura,  npr. cokel ali izboklina, pustite 6 mm odmik med tem elementom in profilom - notranji vogalni profil ne sme dotikati tega elementa.

možnosti za izvedbo kotovmožnosti za izvedbo kotov

Za izvedbo kotov obstajajo tri možnosti (glej slike).


V kolikor višina stene presega 300 cm, profile spajamo oz. podaljšujemo na enak način kot pri zunanjih vogalnih profilih.

Primeri podaljšanja notranjih vogalnih profilov. Med posameznimi profili pustite 9mm razmaka. Natančno odrežite del profila z namestitvenimi režami. Prekrivni del profilov naj bo 25mm. Na profilih, ki smo jih povezali, naj bo razmik med vijaki 40mm. Namestite jih strogo na sredino namestitvenih rež. Izjema je lahko samo najvišja točka.

namestitev kotnih profilovnamestitev kotnih profilov

Namestitev okoli odprtin

 

Shema pritrditve profilov pod spodnji rob okna
Pri večini neizkušenih gradbenikov se težave pojavijo prav pri namestitvi okoli oken in vrat. Vrstni red dela je odvisen od tega, kako so luknje nameščene glede na ravnino stene.

namestitev okoli odprtinnamestitev okoli odprtin
Namestitev profilov okrog okna v isti ravnini s fasadomNamestitev profilov okrog okna v isti ravnini s fasadom

Odprtine v isti ravnini s fasado

 

Namestitev profilov okrog okna izvedemo na način:


Prvi korak: J-profil položite ob vsako stranico okna. Ob oknu namestimo štiri profile, dva navpično in dva vodoravno.


Drugi korak: Povežemo profile.

Spojitev profilov okrog okna


- naredite t.i. "jezičke" na vsaki strani zgornjega profila;
- "jezičke" obrnite navzdol, tako da bo odpadna voda odtekala po spodnjem profilu;
- odstranite del materiala na stranskih profilih, ki preprečuje, da bi se zgornji in spodnji profil lahko tesno spojila;
- povežemo stranski in zgornji profil tako, da so "jezički" umeščeni v profil.

spojitev profilov okrog oknaspojitev profilov okrog okna

Spodnje profile povežemo na enak način kot zgornji, pri tem pa je treba "jezičke" odrezati in zapogniti drugače, in sicer tako, da prilegajo spodnjemu profilu in bo voda pravilno odtekala.

Pri namestitvi oblog in okenskih profilov pazite na ustrezne tehnološke odmike.

namestitev zgornjih profilovnamestitev zgornjih profilov

Odprtine v fasadi (špalete)

razmestitev nosilnega okvirja za pritrditev profilovrazmestitev nosilnega okvirja za pritrditev profilov
namestitev profila na rob okvirjanamestitev profila na rob okvirja

Namestitev profila na rob okvirja (špalete).

V primerih, ko ima odprtina (špaleta) več kot 20-25 cm globine se dodatno uporabijo tudi profili za zunanje vogale, J-profili. Zaradi prileganja elemente ustrezno obrežemo. Uporabijo se lahko tudi posebne obloge.

namestitev profila okrog okennamestitev profila okrog oken

Objekt začnemo oblagati na najmanj vidni steni objekta. Tako lahko vadimo in si privoščimo kakšno netočnost.


Namestitev prve vinilne obloge in njena pravilna pritrditev:


Prvi korak: V vogalni profil vstavite prvo ploščo in jo zataknite / povežite v utor začetnega profila (glej sliko).

Pomembno! Med oblogo in vogalnim profilom pustimo vrzel 6 mm.

 

Drugi korak: Pritrdite oblogo na nosilni okvir.


Zelo pomembno je upoštevati tehnološke odmike! Če namestitev izvajamo v toplem vremenu, naj bo reža 6 mm, v hladnem vremenu pa pustimo režo še večjo, in sicer 9 mm.

namestitev prve fasadne oblogenamestitev prve fasadne obloge
pravilna namestitev oblogpravilna namestitev oblog

Spajanje oblog s H profilom

spajanje oblog s H profilomspajanje oblog s H profilom

Spajanje brez H profila

spajanje brez H profilaspajanje brez H profila

Namestitev preostalega dela fasade

 

Stikanje oblog brez H-profila.

Nadaljujemo s polaganjem oblog, postopek je enak kot pri namestitvi prve obloge.

Pomembno! Vsake 2-3 vrste s pomočjo vodne tehnice preverite vodoravni položaj oblog.


Okrog oken in vrat (špalet) odstranimo del obloge, ki prekriva odprtino.

Spajanje brez H profilaSpajanje brez H profila
orodje za namestitev fasadnih oblogorodje za namestitev fasadnih oblog

Namestitev pod streho

 

J-profil pritrdite pod strešno konstrukcijo/napušč.

Koraki namestitve:

 

Prvi korak. Izmerimo razdaljo med spodnjim delom J- profila (ali vogalnega profila) in utorom spodnjega profila.

 

Drugi korak. Od izmerjene razdalje odštejemo 1-2 mm.

namestitev pod strehonamestitev pod streho

Tretji korak. Označite to točko po celotni dolžini panela in z rezalnim orodjem odrežite odvečni del obloge.

 

Četrti korak. V zgornjem delu obloge s posebnim orodjem vsakih 20 cm naredite "kavlje„ tako, da naredimo zareze in jih upognemo navzven (glej sliko na strani 31).

 

Peti korak. Obrezano oblogo vstavite na predzadnjo ploščo. Zgornji del s „kavlji“ zataknite v režo J profila.

namestitev pod strehonamestitev pod streho

Napušč

 

Postopek namestitve je podoben pritrditvi panelov na steni. Odrežemo na želeno dolžino in jih povežemo z namestitvenimi režami sosednjih panelov. Pri namestitvi v toplem vremenu ohranjamo tehnolološke odmike (od vogalnih profilov) 6 mm, v hladnem vremenu pa 9 mm.

napuščnapušč

V trikotnem delu stene pod napuščem oblogo namestimo kot je prikazano na sliki. Na oblogi označimo naklon, jo odrežemo in pomaknemo v vogal. Postopek ponavljamo do vrha stene.

 namestitev panelov v trikotnem delu stene pod napuščem namestitev panelov v trikotnem delu stene pod napuščem

Splošni nasveti

 

  1. Vijake vstavljamo in pritrjujemo strogo v sredino namestitvenih rež panelov
  2. Vijakov ne pritrdimo popolnoma k profilom – zaradi temperaturnih sprememb bo odmik omogočal raztezanje materiala in preprečil deformacijo.
  3. Panele nameščamo od leve proti desni, ter od spodaj navzgor. Paneli so nameščeni vodoravno.
  4. Vinilne plošče morajo biti pritrjene z odmikom med vsemi elementi, kar preprečuje deformacije zaradi raztezanja materiala.
  5. Vinilni profili se nameščajo izključno na označenih mestih in v sredino namestitvenih rež. Dovoljena je samo ena izjema, ki je opisana v navodilih (stran 27). Panelov ni dovoljeno vrtati, kajti to negativno vpliva na življenjsko dobo panela.
  6. Pri novogradnjah se namestitev izvaja šest mesecev po zaključku gradnje, ko je posedanje oboda objekta načeloma zaključeno.

Po teh navodilih lahko samostojno namestite vinilne obloge

načert prezračevane fasadenačert prezračevane fasade

Razmestitev nosilnega okvirja za pritrditev profilov

Potrebno orodje za kakovostno namestitev oblog.

 

Kvalitetno pritrditev oblog najlažje izvedemo s kavljem, posebnim orodjem.

Pri nameščanju nosilnih profilov najprej odrežite zavihke s pritrdilnimi režami, in sicer tako da se bodo profili prekrivali 25 mm.

Pri daljših objektih lahko za namestitev oblog uporabimo H-profil.

H-profil namestimo z odmikom 3 mm od napušča/stropa. Segati mora 6 mm pod spodnji rob horizontalnega profila.

Pomembno! Med H-profilom in vsemi ostalimi elementi na steni objekta mora biti odmik 6 mm.

© 2023 mojafasada.com

Sodobni materiali za fasade